Conditii de utilizare

Vă rugăm să citiţi aceşti termeni şi condiţii (“termeni”, “Termeni şi condiţii”) cu atenţie înainte de a utiliza site-ul https://www.bpconsulting.ro (“serviciul”) operate de BP Expert (“noi”, “noi”, sau “our”).

Accesul la şi utilizarea serviciului este condiţionat de acceptarea şi respectarea acestor termeni. Aceşti termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor şi altor persoane care accesează sau utilizează serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea serviciului sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu nicio parte a Termeni Atunci nu puteţi accesa serviciul.

Legea aplicabilă

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația țărilor de jos, fără a se ține seama de dispozițiile privind conflictul de legi.

Imposibilitatea noastră de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor termeni nu va fi considerată o derogare de la aceste drepturi. În cazul în care orice prevedere a acestor termeni este considerat a fi invalid sau inaplicabil de către o instanţă, restul de prevederi ale acestor termeni vor rămâne în vigoare. Aceşti Termeni constituie întregul acord între noi în ceea ce priveşte Serviciu, şi înlocuieşte şi înlocuieşte orice acorduri anterioare am putea avea între noi în ceea ce priveşte serviciul.

Politica de rambursare

Datorită naturii serviciilor oferite de serviciu, nu este posibil să se “returneze” produsul sau serviciul, prin urmare, nu oferim restituiri.

DISPONIBILITATE, erori și inexactităţi

Actualizăm în permanenţă ofertele noastre de servicii şi produse la serviciu. Serviciile şi produsele de pe serviciu pot fi preţuri greşite, descrise incorect sau indisponibile şi este posibil să avem întârzieri în actualizarea informaţiilor privind serviciul şi în publicitatea noastră pe alte site-uri web.

Nu putem şi nu garantăm acurateţea sau exhaustivitatea oricăror informaţii, inclusiv preţurile, imaginile de produs, specificaţiile, disponibilitatea şi serviciile. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile şi de a corecta erorile, inexactităţile sau omisiunile în orice moment, fără notificare prealabilă.

LINKURI către alte site-uri WEB

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web terțe sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de BizLabs.

BizLabs nu are nici un control asupra, şi îşi asumă nici o responsabilitate pentru, conţinutul, politicile de confidenţialitate, sau practicile de orice Terţ site-uri web sau servicii. În plus, confirmaţi şi sunteţi de acord că BizLabs nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daună sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau dependenţa de orice astfel de conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau servicii.

Vă recomandăm insistent să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii ale unor terți pe care le vizitați.

Limitarea răspunderii

În nici un caz nu va BizLabs, nici Directorii, angajaţii, partenerii, agenţii, furnizorii sau afiliaţii săi, să fie răspunzători pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, subsecvente sau punitive, inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, date, utilizare, bunăvoinţă, sau alte pierderi intangibile, rezultând din (i) accesul la sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza serviciul; (ii) orice conduită sau conţinut al oricărei terţe părţi la serviciu; (III) orice conţinut obţinut din serviciu; şi (IV) accesul neautorizat, utilizarea sau alterarea transmisiilor sau conţinutului dumneavoastră, indiferent dacă sunt bazate pe garanţie, contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţă) sau orice altă teorie legală, indiferent dacă am fost sau nu informaţi cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, şi chiar dacă un remediu stabilite aici se constată că nu a reuşit de scopul său esenţial.

Disclaimer

Utilizarea de către dumneavoastră a serviciului este pe riscul dumneavoastră unic. Serviciul este furnizat pe un ca atare şi după este disponibil. Serviciul este furnizat fără garanţii de orice fel, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţii implicite de vandabilitate, adecvare la o scop special, non-încălcare sau curs de performanţă.

BizLabs şi filialele sale, afiliaţii săi şi licenţiatorii săi nu garantează că a) serviciul va funcţiona neîntrerupt, sigur sau disponibil în orice anumită perioadă de timp sau locaţie; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) serviciul este lipsit de viruşi sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării serviciului vor satisface cerinţele dumneavoastră.

Modificări

Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră exclusivă, de a modifica sau înlocui aceşti termeni în orice moment. Dacă o revizuire este Material Vom încerca să oferim cel puţin 30 notificare de zile înainte de orice termeni noi care produc efecte. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinată la discreţia noastră exclusivă.

Continuând să accesaţi sau să utilizaţi serviciul nostru după ce aceste revizuiri devin eficiente, sunteţi de acord să respectaţi termenii revizuiţi. Dacă nu sunteţi de acord cu noii termeni, vă rugăm să nu mai folosiţi serviciul.

Contactati-ne

Dacă aveţi întrebări despre aceşti termeni, vă rugăm să ne contactati la adresa contact@bpconsulting.ro.

 

Pin It on Pinterest